Nejčastější dotazy

1Proč se při reklamaci nemovitosti vyplatí investovat do kvalitní inspekce?
U nemovitostí platí, že levná a rychlá kontrola jejich stavu odhalí pouze zlomek vad a rizik. Zaplatíte za ni sice možná o několik tisíc korun méně, mnohonásobně menší však bude také finanční kompenzace, kterou se vám při reklamaci podaří získat.

Odhalit veškeré vady nemovitosti včetně těch skrytých dokáže zpravidla spolehlivě pouze znalec nebo zkušený technický inspektor. Kupující sice není povinen reklamovat všechny vady nemovitosti najednou, prodávající ovšem obvykle pod záminkou hladkého a příznivého vyřízení první reklamace trvá na uzavření dohody, kterou se kupující do budoucna vzdá jakékoli možnosti na uplatnění případných dalších reklamací. Pokud kupující na takovou dohodu přistoupí, nemůže již později objevené vady reklamovat, a opravy tak zaplatí ze své kapsy. A ty se mohou snadno vyšplhat i do řádu statisíců, které jste při reklamaci mohli požadovat.

Abychom vám byli schopni zaručit tu nejvyšší možnou kvalitu našich služeb, spolupracujeme vždy jen s těmi nejlepšími experty v oboru a využíváme nejpropracovanější metodiku technických inspekcí. Investice do odbornosti a zkušenosti inspektorů nemovitostí se pozitivně odráží na kvalitě námi vypracovaných posudků i efektivitě při vyjednávání finanční kompenzace.

Skutečná cena práce advokáta a zkušeného inspektora nemovitostí daleko převyšuje cenu poplatku, který jako zákazník na počátku za naše služby zaplatíte. Ten pokryje pouze část celkových nákladů Zdravé nemovitosti, které jsou dle složitosti případu až několikanásobně vyšší. Naše výdaje a odměna se ve skutečnosti zaplatí až z podílu ze slevy, kterou pro vás vyjednáme. Sdílíme s vámi tedy společný zájem, aby byl posudek co nejkvalitnější a sleva nejvyšší možná.

Se Zdravou nemovitostí máte jistotu, že vás s nemovitostí, kterou prověříme, v budoucnu nečekají žádná nemilá překvapení. Nemovitost je totiž při detailní inspekci hodnocena certifikovaným znalcem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 rizik pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt. To je na českém trhu zcela unikátní metodika. Důkladnější nenajdete.
2Proč se při nákupu nemovitosti vyplatí investovat do kvalitní inspekce?
U nemovitostí platí, že levná a rychlá kontrola jejich stavu odhalí pouze zlomek vad a rizik. Zaplatíte za ni sice možná o několik tisíc korun méně, o to více pak ale doplatíte na nečekané závady, jejichž oprava vás může přijít na statisíce korun.

Jen díky důkladné technické inspekci si můžete být jako kupující jisti, že za vybranou nemovitost zaplatíte skutečně odpovídající cenu a že vás u ní v budoucnu nečekají žádná nemilá a nákladná překvapení. S námi nikdy nekoupíte nablýskanou fasádu na staré ruině, která nevydrží ani první zimu.

Abychom vám byli schopni zaručit tu nejvyšší možnou kvalitu našich služeb, spolupracujeme vždy jen s těmi nejlepšími experty v oboru a využíváme nejpropracovanější metodiku technických inspekcí. Investice do odbornosti a zkušenosti inspektorů nemovitostí se pozitivně odráží na kvalitě námi vypracovaných posudků i efektivitě při vyjednávání slevy z kupní ceny.

Se Zdravou nemovitostí máte jistotu, že vás s nemovitostí, kterou prověříme, v budoucnu nečekají žádná nemilá překvapení. Nemovitost je totiž při detailní inspekci hodnocena certifikovaným znalcem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 rizik pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt. To je na českém trhu zcela unikátní metodika. Důkladnější nenajdete.
3Proč se při prodeji nemovitosti vyplatí investovat do kvalitní inspekce?
U nemovitostí platí, že levná a rychlá kontrola jejich stavu odhalí pouze zlomek vad a rizik. Zaplatíte za ni sice možná o několik tisíc korun méně, o to větší část kupní ceny pak ale můžete vracet kupujícímu, který má nárok nemovitost reklamovat až do 5 let od koupě.

Pokud prodáváte nemovitost a chcete se vyhnout pozdějším reklamacím, můžete toho dosáhnout tak, že kupujícího důkladně seznámíte s jejím přesným technickým stavem a veškerými poruchami. U levné a rychlé kontroly hrozí, že řada vad zůstane neodhalena, a budou tak později předmětem reklamace ze strany kupujícího. Vy, původní majitel a prodávající, pak můžete mít povinnost vracet i statisíce korun.

Abychom vám byli schopni zaručit tu nejvyšší možnou kvalitu našich služeb, spolupracujeme vždy jen s těmi nejlepšími experty v oboru a využíváme nejpropracovanější metodiku technických inspekcí. Nemovitost je při inspekci hodnocena certifikovaným znalcem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 rizik pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt. To je na českém trhu zcela unikátní metodika. Důkladnější nenajdete.
4Co když jste koupili nemovitost v roce 2015 nebo dříve?
Možnost reklamovat vady nemovitosti až do 5 let po podpisu kupní smlouvy platí ze zákona pouze v případě, že jste nemovitost zakoupili po 1. lednu 2014.

Pokud jste nemovitost koupili v roce 2015 nebo kdykoliv předtím, nárok na reklamaci se vás až na výjimky (např. pokud byla ve smlouvě dohodnuta nadstandardně dlouhá záruční doba) již bohužel netýká. Na Zdravou nemovitost se však stále můžete obrátit, pokud budete mít zájem o prověření této skutečnosti.
5Jaké jsou nejčastější vady nemovitosti?
Chybně instalovaný kontaktní zateplovací systém

Nedostatečný až „obrácený“ spád parapetů

Nadměrně předsazené zdící prvky čili rizika související s nevzduchotěsností obálky budovy

Nevhodné kotvení zábradlí balkonu

Chybně instalovaný kontaktní zateplovací systém

Netěsně řešené oplechování parapetů

Absence hydroizolace pod vanou

Více o vadách s fotodokumentací ZDE
6Co je technická inspekce nemovitosti?
Technickou inspekci provádí certifikovaný inspektor, který provádí důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti. Ta trvá zhruba 3 až 5 hodin. Inspektor během ní projde kompletně celou nemovitost od vstupní branky až po střechu a za pomoci profesionálního diagnostického vybavení zanalyzuje celkem 200 základních rizik a 500 dílčích podrizik dle pevně stanovených kritérií z 9 klíčových oblastí:

- statika
- izolace proti vodě
- úniky tepla
- akustika
- bezpečnost užívání
- hygiena a zdraví
- kvalita povrchů
- technická zařízení budov
- pozemky
7Co je Technický průkaz nemovitosti?
Technický průkazu nemovitosti je velmi obsáhlý a detailní dokument (cca 70 až 150 stran), který přesně popisuje zjištěný technický stav nemovitosti a veškeré její závady včetně fotodokumentace.
8Jaké mohou být vady na nemovitosti?
Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí.

Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme


Zavolejte ihned na naši bezplatnou linku
+420 800 899 899

nebo

napište na info@zdravanemovitost.cz
Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
  • logo webu bezrealitky.cz
  • logo webu hypo-portal.cz
  • logo webu real-portal.cz
  • logo webu porovnej24.cz
  • logo společnosti TFGreality
  • logo aplikace VIPAPP