S námi peníze vracet nebudete!

Realitní asistence s garancí

Realitní služby s garancí

Co všechno naše realitní asistence obsahujE?

V rámci naší asistence se postaráme o férový průběh obchodu, jak pro Vás tak pro kupujícího. Vy se nebudete muset obávat reklamace a kupující bude vědět, co kupuje  – nekoupí zajíce v pytli.

Z

Zajišťujeme profesionální právní servis od odborníků na realitní právo a reklamace nemovitostí. POKUD BY I PŘESTO DOŠLO K REKLAMACI, BEREME JÍ NA SEBE - S NÁMI PRODÁVÁTE S GARANCÍ!

Z

Ke každé zakázce zajišťujeme odbornou technickou inspekci nemovitosti. Zajistíme PENB, poradíme s revizemi a dalšími nutnými dokumenty k prodeji. Žádné maskování, ale férový prodej s klidným spánkem pro obě strany!

Z

Nemovitost zainzerujeme na nejnavštěvovanějších realitních serverech, na sociálních sítích i mezi naši rozsáhlou klientelu tak, aby se prodala, co nejdříve.

Z

Samozřejmostí je vytvoření pro Vaši nemovitost poutavou prezentaci včetně homestagingu, profesionálních fotek a virtuální prohlídky tak, abychom ukázali potenciál nemovitosti a zaujali možné kupující na první pohled,

Férový prodej nemovitosti

Porovnání realitních služeb

K prodeji Vám zajistíme profesionální přípravu nemovitosti a její prezentaci, navíc ovšem přidáváme technickou a právní odbornost a zejména garanci – ručení za případnou reklamaci nemovitosti.

Služby běžné realitní kanceláře

 • Žádná garance, že nebudete vracet peníze při případné reklamaci
 • Někteří makléři dělají homestaging
 • Fotodokumentace nemovitosti
 • Někteří makléři dělají videoprodhlídky
 • Pouze několik procent makléřů dělá virtuální prohlídky
 • Inzerce na realitních serverech
 • Základní právní servis
 • Žádná odborná způsobilost k posouzení technického stavu
 • Běžná provize 3 % – 6 % 

 Specializovaná realitní činnost s garancí od Zdravé nemovitosti

 • Garance, že veškeré náklady na případnou reklamace bereme na sebe
 • Analýza prodejní ceny nemovitosti
 • Homestaging a příprava nemovitosti k prezentaci
 • Profesionální fotodokumentace nemovitosti
 • Virtuální prohlídka
 • V případě potřeby videoprohlídka
 • Inzerce na realitních serverech
 • Propagace na sociálních sítích
 • Analýza právního stavu a potřebných dokumentů k nemovitosti (např. kolaudační rozhodnutí, revize apod.)
 • Profesionální právní servis od advokátů specializujících se na reklamace nemovitostí a realitní právo
 • Technická inspekce nemovitosti
 • Férový prodej výhodný pro Vás i kupujícího
 • Provize 6 % (minimálně 180.000,- bez DPH)

Zdravá nemovitost

VÍTE, ŽE KUPUJÍCÍ MŮŽE REKLAMOVAT NEMOVITOST AŽ 5 LET ZPĚTNĚ?

Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem a vadami prodávané nemovitosti. V opačném případě riskuje jejich pozdější reklamaci, kvůli které může vracet i nemalou část kupní ceny. Abyste tomu předešli, provedeme důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti a připravíme vám detailní doklad o jejím technickém stavu. Zároveň vám vystavíme také Průkaz energetické náročnosti nemovitosti, který je povinnou součástí kupní smlouvy. A vše zahrneme do kupní smlouvy tak, aby celý proces proběhl fér pro obě strany a jak Vy, tak kupující jste mohli klidně spát.

 Jsme vaše naděje

Legislativní pozadí reklamace nemovitosti

Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu.

Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a umožňuje tak kupujícímu reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, nemohly však být laickým pohledem dříve odhaleny.

Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, neboť má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud je prokazatelné, že si prodávající byl vytýkaných vad v době prodeje dobře vědom, může být lhůta pro uplatnění reklamace dokonce ještě delší než standardních 5 let.

Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.

Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu v závislosti na rozsahu a povaze vad zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

• dodatečná sleva z kupní ceny
• zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
• odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

K odstoupení od kupní smlouvy nicméně může dojít pouze v případě závažných vad nemovitosti. Jejich závažnost je vždy posuzována vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Obecně lze říct, že závažná vada je to taková vada, která by změnila vaše rozhodnutí pro nákup dané nemovitosti, pokud byste o ní byli dopředu informováni.

„Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“

Zdravá nemovitost

Rychlý konTakt

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

14 + 7 =

Zdravá nemovitost s.r.o.

Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1
IČ: 050 23 441, DIČ: CZ05023441Formulář pro odstoupení od smlouvy

Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

Bezplatná linka:
+420 800 899 899

Napište nám:
info@zdravanemovitost.cz