Naše společnost by se tímto ráda zásadním způsobem ohradila proti obsahu reportáže odvysílané a publikované na webu společnosti Seznam zprávy dne 29.8.2021.

Reportérka Petra Majerová se ve své reportáži dopustila hrubého zkreslení faktů a objektivní pravdy v souvislosti s kauzou, ve které naše společnost poskytovala poradenství. Tímto se důrazně ohrazujeme proti obsahu reportáže, který je lživý a obsahuje mnoho informací manipulativního a účelového charakteru, hraničící se snahou o poškození dobrého jména naší společnosti. Reportérka, a odvysíláním pořadu tedy i celá redakce Seznam zpráv, porušila naprosto zásadním způsobem svůj vlastní Redakční etický kodex, a to zejména v části Pravidla našeho přístupu k obsahu článek I. odst. 2, který uvádí: Ve zpravodajských, informačních materiálech odlišujeme fakta od subjektivních názorů a hodnotících soudů, informace nemanipulujeme. Zmíněná reportáž rozhodně tento imperativ ani zdaleka nenaplnila, když v sobě obsahovala účelové, zavádějící a lživé a manipulativní informace.

V této chvíli nebudeme poskytovat k věci bližší informace, jelikož v současné době situaci pečlivě analyzujeme a zvažujeme podniknutí konkrétních právních kroků.

Nenechme se odradit ve společném boji proti nepoctivým makléřům, nebo prodejcům nemovitostí, kteří nepostupují dle zákona a budeme rádi, když nám i nadále zachováte spoji přízeň!

Zdravá Nemovitost