MÁTE NEMOVITOST A CHCETE SI BÝT JISTI, ZDA NEMÁ ŠPATNÝ VLIV NA VAŠE ZDRAVÍ?

Zdravotní prověření nemovitosti

Řešíme rodinné domy i komerční objekty

Zdravotní prověření nemovitosti

Koupili jste svůj vysněný dům či byt, nebo v něm již nějakou dobu bydlíte, a chtěli byste mít jistotu, že není nemovitost postavena ze škodlivých materiálů, nebo že se ve Vašem okolí nevyskytují? Nebo pracujete v kanceláři či výrobní hale a chcete vědět, že je Vaše pracovní prostředí v pořádku a neškodí Vašemu zdraví? Nečekejte, až se Vaše zdraví ozve, to už může být pozdě. Zjistěte, v čem skutečně bydlíte nebo pracujete! Jedině tak můžete udělat potřebné nápravy a vytvořit zdravé prostředí.

Kdy byste neměli zdravotní prověření nemovitosti odkládat?

\

Řešíte jakékoliv zdravotní problémy chronického nebo dlouhodobějšího rázu,

\

něco se Vám ve Vaší nemovitosti nezdá,

\

objevují se Vám doma vlhká místa nebo plísně.

Zdravotní prověření nemovitosti

Jak probíhá zdravotní prověření nemovitosti?

V rámci zdravotního prověření nemovitosti pro Vás ve spolupráci se zkušenými odborníky zajistíme průzkum ve Vaší nemovitosti se zaměřením na níže uvedená rizika. Poté obdržíte Průkaz nemovitosti pro zdravý život, kde budou jednotlivá šetření popsána i s mírou rizika a vlivy na zdraví.

1 Plísně

Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční orgány, ze kterých uvolňují do okolního ovzduší spory (rozmnožovací částice). Ty jsou velmi malé a lehké, a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti.

Uvnitř budov mohou plísně růst a rozmnožovat se na zdech nebo předmětech. Viditelné porosty těchto mikroskopických hub jsou doprovázeny zvýšenou koncentrací spor plísní v ovzduší.

Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Vnitrni_ovzdusi/VYHODNOCENI_ZDRAVOTNIHO_RIZIKA_VYSKYTU_PLISNI_V_BYTECH_ODBORNE_STANOVISKO.pdf

Příčiny vlhkosti zdí v bytech: 1. stavební závady 2. nevhodné užívání nemovitosti

Spory plísní patří mezi časté a silné alergeny přenášené vzduchem, které mohou způsobovat: alergickou rýmu, kýchání, dlouhotrvající kašel, astma, záněty spojivek, únavu, atopický ekzém, kopřivku, bolesti břicha, bolesti hlavy a další.

Nejvíce jsou plísněmi ohroženy děti, senioři a lidé se špatným imunitním systémem.

  2 Radon a podloží

  Radon je přírodní radioaktivní plyn vznikající postupnou samovolnou přeměnou uranu /U-238/, který je přítomen v proměnlivém množství jako součást hornin a zemin pod našimi domy a jinými objekty. Radon se z těchto hornin a zemin uvolňuje a stává se součástí půdních plynů.

  Radon je lidskými smysly nepostižitelný, není cítit ani není vidět. Z tohoto důvodu se o něm mnohdy hovoří jako o nebezpečném tichém zabijákovi.

  Radon se přesouvá do uzavřených prostor domů, škol, úřadů a jiných budov přes tzv. přísunové cesty, kterými jsou netěsné podlahy, dilatační spáry, praskliny v podlahách, trhliny ve zdivu, nedokonale izolované šachty a prostupy instalací.

  zdroj: http://www.radonabydleni.cz/radon-a-jeho-zdravotni-ucinky/

  V roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic. Současně WHO doporučila všem státům světa, ze znalosti radonové zátěže, jako je zejména Česká republika, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

  3 Formaldehyd

  Podle MUDr. Heleny Kazmarové, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí ve Státním zdravotním ústavu, se s formaldehydem běžně setkáváme ve většině bytů, kde ve vyšší koncentraci může způsobovat dráždění sliznic horních cest dýchacích a spojivek, bolesti hlavy, nevolnost a únavu. Navíc jde o látku alergenní a karcinogenní. Jeho zdrojem je nábytek obsahující formaldehydové pryskyřice, ale také některá lepidla a mořidla na dřevo, cigaretový kouř, bytový textil, tapety, oblečení, čisticí a dezinfekční prostředky, kosmetika, dokonce i některé nekvalitní plyšové hračky.

  Světová zdravotnická organizace formaldehyd definuje jako původce rakoviny. Ke stejnému závěru dospěla i v 2004 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která formaldehyd klasifikovala jako karcinogenní látku nebezpečnou pro člověka.

  4 Azbest

  Azbest (také nazývaný osinek) je souhrnné označení pro skupinu šesti minerálů patřících do skupiny vláknitých silikátů. Koncentrace azbestu ve vzduchu v uzavřených prostorách závisí na způsobu jeho použití.

  Důležité je rozlišovat, zda byla látka použita k izolaci, zda se nachází ve stropech nebo podlahových krytinách, nebo byla při budování interiéru použita za jinými účely. Záleží také na tom, jestli jsou azbestové materiály či součásti v dobrém stavu nebo jsou už opotřebované a například se drolí.

  Nemoci způsobené azbestem: BENIGNÍ –nenádorová, nezhoubná – azbestóza (plicní fibróza) – pleurální hyalinóza (postižení pohrudnice a poplicnice); MALIGNÍ –zhoubné nádory – rakovina plic maligní mezoteliom (rakovina pohrudnice, pobřišnice)

  Zdroj: www.szu.cz

   5 Radioaktivita

   Při prohlídce se zjišťují stavební materiály, které by mohly obsahovat radioaktivní příměsi (strusku, popílek, škváru apod.).

   Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách – jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, ale také pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů.

    6 CO2

    Zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy.

    Podle MUDr. Heleny Kazmarové, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí ve Státním zdravotním ústavu, oxid uhličitý představuje závažné akutní riziko pro zdraví. Zvlášť v nevhodně nebo špatně větraných prostorách se spalovacím zařízením, případně při nedostatečné údržbě či haváriích. V těchto případech může znamenat reálné ohrožení akutní otravou – ročně je ošetřeno několik set osob a kolem 150 z nich zemře.

     7 Ostatní

     V případě, že technik vyhodnotí v rámci těchto zmíněných rizik dle svých zkušeností i jiná možná rizika, může provést další měření, např. legionella – nebezpečné je vdechnutí kontaminovaného aerosolu teplé vody, obvykle při sprchování. U lidí s oslabeným imunitním systémem (děti, nemocní lidé) dochází po vniknutí do plic k rychlému rozvoji zánětu plic, což může končit i smrtí.

     Dále např. olovo v pitné vodě – současný limit pro obsah olova v pitné vodě je 25 mikrogramů na litr. Od roku 2013 by měla tato hodnota dle směrnic Evropské unie poklesnout až na 10 mikrogramů na litr. Olovo je těžký toxický kov a v pitné vodě je nebezpečné především pro malé děti a plody v těle matky. Olovo působí negativně na nervový systém, což může v pozdějším věku vést ke snížené inteligenci nebo poruše chování jedince. Dle zkušeností může dojít i k dalšímu měření, které může technik vyhodnotit.

     Dále např. požární bezpečnost a bezpečnost při užívání (kluzké povrchy, nevhodná zábradlí nebo schodiště).

      Řešíme rodinné domy i komerční objekty.

      Co všechno služba Zdravotní prověření zahrnuje a kolik stojí?

      Balíček služeb Zdravotní prověření nemovitosti zahrnuje:

      Z

      Technickou inspekci nemovitosti do 200 m2 od specializovaného technika ze Znaleckého ústavu

      Z

      Technickou inspekci nemovitosti do 200 m2 od specializovaného technika ze Znaleckého ústavu

      Z

      Doporučení, v případě výskytu zdravotních rizik, jak postupovat dál.

      Cena balíčku u běžné nemovitosti do 200 m2 je 9.900 Kč

      V případě větší nemovitosti, nebo řešení výrobní haly či kancelářského komplexu naceňujeme balíček individuálně.

      Zdravotní prověření nemovitosti

      Co říká Zdravotnický ústav a jiní odborníci

      „Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1984 trpělo zdravotními problémy spojenými s SBS v USA a evropských zemích přes 30 procent obyvatel. O osmnáct let později to bylo dvakrát tolik. U nás nejsme pozadu,“ říká vedoucí Oddělení fyziologie a psychologie práce Zdravotního ústavu v Ostravě Hana Lehocká.

      Stavební styl, který k syndromu vede, se k nám dostal se zpožděním, takže případů SBS bude zřejmě ještě přibývat. Navíc se hojně „renovují“ staré budovy, u nichž je také předpoklad, že se SBS u obyvatel projeví.

      Pokud se například stavba zateplí a vymění se u ní okna, může vzniknout dokonale uzavřená budova, která je nevětraná a nemá žádný přívod čerstvého vzduchu. Může se zde tvořit vlhkost přispívající k množení plísní. Ze statistik údajů Státního fondu životního prostředí vyplývá, že se tento problém týká tří čtvrtin škol, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů a kanceláří.

      Ani budovy, ve kterých bydlíme či do nich chodíme nakupovat, by nás neměly nechávat v klidu. Celkově pak u nás dva lidé ze tří trpí syndromem nezdravých budov vlivem špatného mikroklimatu v budovách. Ne nadarmo se tedy SBS říká strašák tisíciletí.

      Zdroj: www.lidovky.cz

      „Podle statistik Státního fondu životního prostředí se syndrom nemocných budov týká tří čtvrtin škol, firem, kanceláří, zdravotnických zařízení a pečovatelských domů.“

      Syndrom nemocné budovy může u lidí způsobovat zdravotní problémy, a to dokonce velmi vážné. Nezdravou budovu poznáte například tak, že se jí zevnitř nadměrně potí okna, je v ní plíseň, špatně se v ní spí a dýchá, způsobuje různé kožní ekzémy apod.

      Dlouhodobé žití, nebo pravidelné trávení času v nemocné budově, může u lidí zapříčinit různé zdravotní komplikace nebo dokonce chronické nemoci. Nejčastěji se jedná o kašel, bolest na hrudi, krvácení z nosu, zadýchání při mírné námaze, edém (otok), palpitace (uvědomování si srdečního tepu), problémy s těhotenstvím, nebo dokonce potraty, či rakovina. Je známo, že v souvislosti se syndromem nemocných budov může docházet také k excesivní alergické alveolitidě, legionářské chorobě, zvlhčující horečce, pneumonii nebo astmatu.

      Zdroj: www.bzop.cz

      „Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“

      Zdravá nemovitost

      Rychlý konTakt

      Zásady zpracování a ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

      6 + 14 =

      Zdravá nemovitost s.r.o.

      Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1
      IČ: 050 23 441, DIČ: CZ05023441

      Formulář pro odstoupení od smlouvy

      Zásady ochrany osobních údajů

      Kontakt

      Bezplatná linka:
      +420 800 899 899

      Napište nám:
      info@zdravanemovitost.cz